มะเร็งปากมดลูกโรคร้ายใกล้ตัว

โรคมะเร็งปากมดลูกนั้นถือว่าเป็นโรคภัยใกล้ตัวและเป็นโรคที่พบบ่อยในการเกิดในผู้หญิงไทยอย่างมาก ซึ่งสาเหตุหลักๆในการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกนี้นั้นก็มาจากการที่มดลูกนั้นเกิดการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) โดยกสนติดต่อของไวรัสชนิดนี้นั้นมักจะเกิดการจากการสัมผัสและส่วนใหญ่ที่พบนั้นจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์

สำหรับการติดต่อของเชื้อไวรัสชนิดนี้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกคนและพบว่ามีอัตราในการเกิดมากถึง80% และผู้ชายหรือผู้หญิงที่อาจจะเคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้วนั้นในร่างกายจะมีเชื้อเหล่านี้และไม่มีอาการใดๆแสดงออกมาว่าร่างกายนั้นได้รับเชื้อไวรัสชนิดนี้แล้ว

สำหรับเชื้อไวรัสชนิดนี้ร่างกายสามารถที่จะกำจัดออกไปได้เอง แต่แน่นอนว่าถ้าหากไม่ได้มีการกำจัดออกไปหรือร่างกายนั้นไม่สามารถที่จะกำจัดเชื้อไวรัสนี้ได้ ก็จะก่อให้เกิดระยะที่เรียกว่าก่อนเกิดมะเร็งและมีการพัฒนาต่อไปจนเป็นมะเร็งได้ในที่สุด

จึงหมายคงามว่า ถ้าหากสามารถป้องกันเชื้อ HPV ที่เกิดจากการสัมผัสหรือเพศสัมพันธ์ได้นั้นเราก็สามารถที่จะป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้นั่นเองซึ่งการป้องกันนั้นสามารถทำได้โดยการหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์

การมีเพศสัมพันธ์นั้นควรจะไม่มีคู่นอนหลากหลายคน หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวัยที่น้อยเกินไป เพราะถ้าหากอยู่ในช่วงที่อายุน้อยและไม่เหมาะแก่การีเพศสัมพันธ์นั้นเพราะว่าเยื่อบุที่ปากมดลูกนั้นอาจจะน้อยและยังไม่แข็งแรงต่อการที่จะมีเพศสัมพันธ์นั่นเองก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัส HPV ได้และมีการเปลี่ยนแปลงจากเชื้อ HPV สู่การเป็นเชื้อไวรัสได้

การสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ช่วยก่อเกิดการเป็นมะเร็งปากมดลูก ดังนั้นการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ก็เป็นการป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้อีกวิธีหนึ่ง

นอกจากนี้แล้วการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้มีความกังวลในการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกให้ความสำคัญอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผล 100%ก็ตามแต่ถ้าหากมีการป้องกันด้วยวัคซีนโอกาสในการเกิดขึ้นของโรคมะเร็งปากมดลูกนั้นก็มีโอกาสในการเกิดที่ต่ำกว่าคนปกติที่ไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งวัคซีนนี้นั้นสามารถที่จะฉีดเพื่อป้องกันได้ทั้งหญิงและชายและสามารถทำวัคซีนได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 9-45ปีเลยทีเดียว

ก็ถือว่าเป็นการป้องกันที่ดีอย่างมากยิ่งถ้าหากได้รับวัคซีนก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกและร่างกายนั้นอยู่ในสภาพที่ปกติและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีได้แล้วนั้นการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกนั้นจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันอย่างสูงสุดเลยทีเดียว

 

สนับสนุนโดย.    ชุดตรวจ hiv