มาทำความรู้จักกับวัคซีน ซิโนฟาร์ม กัน

อย่างที่ทราบกันดีหลายๆคนกำลังจะจอง ซิโนฟาร์ม แล้วก้หลายคนที่กำลังจะไปฉีด วัคซีน ซิโนฟาร์ม แล้วมีอีกหลายคนที่กำลังกังวลวาในปัจจุบันสายพันธุ์เดลต้าเป็นสายพันธุ์หลักโควิดในประเทศไทยแล้วซิโนฟาร์มจะสามารถจัดการอยู่หรือไม่และวันนี้เราจะมาบอกข้อมูลกับซิโนฟาร์มกับสายพันธุ์เดลต้า

ซึ่งเราของเกรินนำนิดนึงเกี่ยวกับซิโนฟาร์มเผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้จักดีวัควีนซิโนฟาร์มเป็นวัคซีนเชื้อตายจากประเทศจีนโดยโรงงานหลักที่อยู่ที่ ปักกิ่ง และ อู่ฮั่น โยที่ปักกิ่งจะเป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองจากWHOคำว่าวัควีนเชื้อตายทางบริษัทผู้ผลิตจะทำการเลี้ยงเชื้อโควิด-19เอาไว้และ

ในที่สุดก็คือจะทำให้มันตายและจะเอามาผลิตในการฉีดเชื้อตายเข้าสู่ร่างกายเราให้รางกายเราไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่จะมาต่อต้านโควิด-19ปกติแล้ววัคซีนซิโนฟาร์มจะฉีด2เข็มห่างกัน4สัปดาห์โดยประมาณ ซึงวัคซีนเชื้อตายมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นเทคโนโลยีเก่าที่ผลิตมาอย่างยาวนาน

หมายความว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตวัคซีนอื่นๆก่อนหน้านี้เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วและค่อนข้างที่จะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยและผลข้างเคียงที่ค่อนข้างที่จะน้อยจากการศึกษาในเฟส3ของซิโนฟาร์มพบว่าประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อไวรัสโควิด-19อยู่ที่78.1%

จากการที่ประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะดีสำหรับวัคซีนเชื้อตายแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราไปดูข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาในเฟส30จะเป็นผู้ชาย84.4%และในทุกคนที่ทำการศึกษาจะเป็นกลุ่มคนที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว

นอกจากนี้WHOจะติงนิดนึงว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่า60ปีมีกลุ่มที่อายุมากกวา60ปีไม่เยอะถ้าไปดูตามข้อมูลแล้วพบว่ากลุ่มคนส่วนใหญ่น้อยกวา60อยู่ที่98%หมายความว่ากลุ่มที่อายุมากกว่า60ปีมีแค่ไม่ถึง2%

ดังนั้นจากการที่เป็นผู้ชายเยอะกลุ่มตัวอย่างเป็นคนที่อายุไม่เยอะโดยส่วนใหญ่นอกจากนี้ก็จะเป็นกลุ่มทุกคนเป็นกลุมคนที่สุขภาพแข็งแรงจึงอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพค่อนข้างสูง โดยภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นเพื่อต่อต้านตัวไวรัสแบบเจาะจงกับโปรตีนหนามแหลมเพื่อไม่ให้มันเข้าสู้ร่างกายของเราได้

พบว่าในผู้หญิงและผู้ชายคาของภูมิมันคอนข้างใกล้เคียงกันหมายความว่าเพศไม่มีผลต่อภูมิคุ้มกันแต่ถ้าดูเรื่องของอายุพบว่ายิ่งอายุเยอะการเกิดภูมิจะยิ่งน้อยลงๆเรื่อยๆตามอายุที่มากขึ้นซึ่งจากกลุมตัวอย่างที่ทำการศึกษาพบว่าในคนที่มีอายุมากๆกว่า60ปี 25%ไม่เกิดภูมิเป็นต้น

 

สนับสนุนโดย.    ชุดตรวจ hiv