ในแต่ละวัยเราควรนอนวันละกี่ชั่วโมง

สำหรับเด็กแรกเกิดน้าควรนอนตั้งแต่ 14-17 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 เดือน เป็นช่วงที่สำคัญเนื่องจากเด็กในช่วงในวัยนี้ จะต้องอาศัยช่วงเวลาที่เขานอนหลับนั้นให้ช่วยสร้างการเจริญเติบโต ที่เป็นของร่างกายของเขาเองนั่นเอง

สำหรับเด็กที่กำลังหัดเริ่มคลานนั้นควรนอนด้วยกันตั้งแต่ 12 ถึง 15 ชั่วโมงต่อวัน มีอายุประมาณ 4 ถึง 12 เดือนนั่นเอง สำหรับเด็กวัยนี้มีช่วงที่จะต้องนอนพักผ่อนแบ่งเป็นช่วงช่วงทั้งช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนจะเห็นได้ว่าเด็กในช่วงวัยนี้เป็นช่วงในวัยที่มีการเจริญเติบโตเป็นหลัก ซึ่งหลักในการนอนหลับแล้วนั้นจะสามารถช่วยพัฒนาในการพัฒนาสมองและอารมณ์ ให้กับเด็กๆ

สำหรับเด็กอ่อนควรมีช่วงเวลาในการนอนตั้งแต่ 11 ถึง 14 ชั่วโมงต่อวันด้วยกันเดือนกุมภาพันธ์จะมีช่วงอายุ 1-2 ปีนั่นเองซึ่งเด็กในวัยนี้ถือได้ว่าเป็นวัยที่กำลังซนและกำลังเริ่มสนใจในสิ่งต่างๆที่อยู่บริเวณรอบๆตัวและจะเป็นช่วงที่สมองของเขานั้นมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วยังเป็นช่วงที่สามารถเรียนรู้ทักษะทางด้านของภาษาในช่วงเวลาที่ดีที่สุดดังนั้นเราจึงควรแบ่งเวลาให้เด็กในช่วงวัยนี้มีเวลานอนมากๆเพื่อเป็นการพัฒนาสมองได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับช่วงในวัยที่เป็นเด็กอนุบาลควรมีการนอนด้วยกันตั้งแต่ 11 ถึง 13 ชั่วโมงต่อวันและในช่วงในวัยนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีอายุตั้งแต่ 3-5 ปีซึ่งเด็กในวัยนี้จะเป็นช่วงที่ใช้สมองในการเรียนรู้และยังเป็นการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับด้านของการสื่อสารสำหรับสมองในช่วงวัยนี้จะเป็นการกระตุ้นให้มีการทำงานหนักมากกว่าช่วงในวัยอื่นดังนั้นเราจึงเห็นเด็กในวัยนี้มักจะอยู่นิ่งไม่ค่อยจะได้นอกจากนั้นในช่วงนี้เด็กส่วนใหญ่นะหลายๆโรงเรียนจะมีการแบ่งเวลาให้นอนในช่วงเวลาบ่ายเพื่อเป็นการพัฒนาสมอง

สำหรับเด็กช่วงวัยที่เป็นเด็กประถมนั่นก็คือ 9-11 ชั่วโมงต่อวันโดยเด็กกลุ่มเรานี้จะมีช่วงอายุตั้งแต่ 6-13 ปี ถือได้ว่าช่วงนี้จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสมองจากเด็กเข้าสู่วัยรุ่นจึงทำให้ช่วงนี้นั้น จะไม่ต้องการนอนมากเท่ากับเด็กเล็กๆ การเจริญเติบโตทางด้านสมองและร่างกายนั้น มันได้มีการพัฒนาขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้ว เวลาที่เหมาะสมในช่วงเวลาในการนอนของเด็กวัยนี้นั่นก็คือ ไม่ควรที่จะเกิน 21:00 น

สำหรับเด็กมัธยมช่วงอายุตั้งแต่ 8 ถึง 10 ชั่วโมงต่อวันมีอายุตั้งแต่ 14 ถึง 17 ปีใบนี้ถือได้ว่าเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านของฮอร์โมนซึ่งขณะที่มีการดับเด็กในวัยนี้จะมีการพัฒนาทางด้านร่างกายและฮอร์โมนโดยมีช่วงเวลาที่หลับนั้นจะหลั่งสารโกสฮอร์โมนที่เป็นการพัฒนาทางด้านร่างกายซึ่งจะทำให้เด็กนั้นเติบโตเป็นพิเศษ